Activar o Desactivar Hyper-V

Si fem servir Oracle VirtualBox, cal desactivar Hyper-V, ja que les màquines virtuals van molt lentes.Obrim una finestra de CMD com a administrador i executem: És necessari REINICIAR perquè funcioni. Si el que volem és que funcioni de nou els elements de Hyper-V, cal executar aquest altre codi: És necessari REINICIAR perquè funcioni.

Eina per Auditar un ordinador gratuïta.

Aquesta eina ens permet fer una auditoria completa d’un ordinador en pocs minuts, i és gratuïta !!! El programa es diu WINAUDIT i el podeu descarregar d’aquesta Web: http://www.parmavex.co.uk/winaudit.html. Els informes son molt complets, tant a nivell de Hardware com de Software.

Eliminar la disquetera de Windows

Pot ser que al obrir l’explorador d’arxius encara apaerixi la disquetera (A:) encara que no en tinguem ninguna. Això també passa quan tenim el Windows instal·lat virtualment en un entorn Hyper-V. Per eliminar-la nomé cal seguir aquests passos:

Eina d’eliminació de Virus i Malware de Microsoft

Per eliminar virus i malware, Microsoft ens ofereix aquesta eina: MSERT.EXE Es necessari descarregar-la sovint, ya que s’actualitza cada dues setmanes. La podeu descarregar en aquest enllaç de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/intelligence/safety-scanner-download?view=o365-worldwide . Escull la versió de 64 bits. Actualment tots els Windows son de 64 bits. La instal·lació no existeix, només cal executar-lo, acceptem les condicions …

Eina d’eliminació de Virus i Malware de Microsoft Llegeix més »

Web HP per solucionar problemes

Aquí teniu aquesta web d’HP per solucionar molts problemes per si no la coneixíeu. https://www8.hp.com/es/es/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html