Activar o Desactivar Hyper-V

Si fem servir Oracle VirtualBox, cal desactivar Hyper-V, ja que les màquines virtuals van molt lentes.
Obrim una finestra de CMD com a administrador i executem:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

És necessari REINICIAR perquè funcioni.

Si el que volem és que funcioni de nou els elements de Hyper-V, cal executar aquest altre codi:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

És necessari REINICIAR perquè funcioni.