Eina d’eliminació de Virus i Malware de Microsoft

Per eliminar virus i malware, Microsoft ens ofereix aquesta eina: MSERT.EXE

Es necessari descarregar-la sovint, ya que s’actualitza cada dues setmanes.

La podeu descarregar en aquest enllaç de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/intelligence/safety-scanner-download?view=o365-worldwide . Escull la versió de 64 bits. Actualment tots els Windows son de 64 bits.

La instal·lació no existeix, només cal executar-lo, acceptem les condicions d’ús i ja podem escanejar, Quick per ràpid, Full per tot o Customized per seleccionar una carpeta específica. Facilíssim !