Eliminar la disquetera de Windows

Pot ser que al obrir l’explorador d’arxius encara apaerixi la disquetera (A:) encara que no en tinguem ninguna. Això també passa quan tenim el Windows instal·lat virtualment en un entorn Hyper-V.

Per eliminar-la nomé cal seguir aquests passos:

  1. AEngeguem REGEDIT.
  2. Anem a la clau a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\flpydisk
  3. Anem a la clau “Start” y la editem.
  4. Canviem la xifra per un 4.
  5. Ja només cal reiniciar perque desapareixi la disquetera.