Com sincronitzar ordinadors amb servidors de temps NTP

Un aspecte molt important de Windows, es que molts programes donen problemes si no tenen la hora i la data correcte. Podem fer que sempre estiguin sincronitzats si això no funciona correctament.

Per obtenir el temps exacte cal fer servir servidors NTP (Network Time Protocol) que ens donen l’hora molt exacte.
Podeu trobar a internet molts Servidors NTP. Un dels llocs recomants es:
http://www.pool.ntp.org/es/
• 0.pool.ntp.org
• 1.pool.ntp.org
• 2.pool.ntp.org
• 3.pool.ntp.org
o podeu fer-ne servir d’altres com:
http://time.google.com/
• time.google.com
Des de un Windows normal (NO SERVER o NO ESTEM CONNECTATS A UN DOMINI), podem fer això:
1. Obrim el panel de control.
2. Click a “Data i hora” o “Fecha y hora”
3. Escollim la pestanya: ” Internet Tab”
4. Click a “Canviar settings”
5. Activar la casella “Sincronitzar amb un Servidor de temps d’Internet”
6. On diu Servidor escrivim el servidor, per exemple: time.google.com o els altres que oferim.
Obrim una finestra de CMD amb permisos d’administrador i escrivim:
Des de un servidor o PC connectat a una xarxa amb active directory:
net stop w32time
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:”0.europe.pool.ntp.org 1.europe.pool.ntp.org 2.europe.pool.ntp.org 3.europe.pool.ntp.org”
w32tm /config /reliable:yes
net start w32time
Test de funcionament:
w32tm /query /configuration
i
w32tm /query /status
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:”0.europe.pool.ntp.org 1.europe.pool.ntp.org 2.europe.pool.ntp.org 3.europe.pool.ntp.org” /update /reliable:yes