Com eliminar les Apps originals de Windows 10. Part 2

Aquí hi ha els programes fets que estan provats i funcionen perfectament.

Per eliminar les apps de Windows 10, com ja vam dir a l’article anterior, cal fer-ho des de Powershell.

He creat un script en mode comandes (No Powershell) que al executar-se, crida al Powershell i executa la eliminació de les aplicacions. Cal dir que aquest programa ha estat fruit de extreure parts de programes d’altres web, però que cap tenia el programa complert i automàtic com aquest.

En acabar el programa tanca les finestres. Això va ser força complicat de trobar com es feia, però ja funciona.

Durant la execució del programa poden sortir errors perquè hi ha algunes apps que no es deixen desinstal·lar, però el programa continua fins el final correctament.

Aquí us deixo els llistats dels 2 programes i el link per si els voleu descarregar:

Link: CWA.ZIP

PROGRAMA CMD (cwa.cmd)

@echo off
set scriptFileName=eliminaw10apps.cmd
set scriptFolderPath=C:\temp\
set powershellScriptFileName=cleanwin10apps.ps1
powershell -Command "Start-Process powershell \"-ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -NoExit -Command `\"cd \`\"%scriptFolderPath%`\"; & \`\".\%powershellScriptFileName%\`\"`\"\" -Verb RunAs"

PROGRAMA POWERSHELL (cleanwin10apps.ps1)

<# .SYNOPSIS Altres poden ser: A continuació els tipics #>
Get-AppxPackage -allusers *communicationsapps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *alarms* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *photos* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *phone* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *messaging* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *soundrecorder* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *getstarted* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *gethelp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *feedback* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *mspaint* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *solitaire* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *3d* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *bing* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *zune* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *officehub* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *onenote* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *skypeapp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *sway* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *oneconnect* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *wallet* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *duolingo* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *powerbi* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *speedtest* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *eclipse* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *actipro* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *windowsstore* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *xbox* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *maps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Sketch* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Saga* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *March* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Disney* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *StorePurchase* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Spotify* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Dolby* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *king.com* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Twitter* | Remove-AppxPackage
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*communicationsapps*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*alarms*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*photos*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*phone*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*messaging*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*soundrecorder*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*getstarted*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*gethelp*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*feedback*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*mspaint*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*solitaire*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*3d*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*bing*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*zune*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*officehub*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*onenote*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*skypeapp*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*sway*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*oneconnect*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*wallet*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*duolingo*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*powerbi*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*speedtest*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*eclipse*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*actipro*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*windowsstore*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*xbox*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*maps*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Sketch*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Saga*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*MarchofE*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Disney*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*StorePurchase*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Spotify*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Dolby*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*king.com*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
Get-AppxProvisionedPackage -Online | where-object {$_.packagename -like "*Twitter*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
stop-process -Id $PID

Instruccions

Es recomana desactivar l’antivirus fins que acabi el procès. Un cop finalitzat, reinicieu l’ordinador.

Copiar els dos arxius a la carpeta C:\TEMP\ i executar CWA.cmd (No el cleanwin10apps.ps1). Esperar a que acabi al tancar-se automaticament la finestra del Powershell.

FI