GPO. Force Home page of browsers

Aquest tema tracta de fer una GPO (Group Policies) en un servidor per forçar que tots els ordinadors de l’empresa sempre tinguin una o més pàgines web d’inici predefinides. Per exemple que al obrir Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge, la pàgina d’inici sigui : Http://www.auditiait.es

Windows te molts GPO predefinits, però aquest no existeix i cal descarregar scripts que fan aquesta feina. Hi ha regles per cada navegador.

Descarreguem els scripts per fer les GPO:

Un cop descomprimits els “ZIP”, cal copiar els arxius:

*.admx a la carpeta: C:\Windows\PolicyDefinitions

Ara cal anar a la carpeta corresponent al idioma del Windows server, per exemple Espanyol /es-ES/ o anglès /en-US/ i copiar:

*.adml a C:\Windows\PolicyDefinitions\es-ES\ o C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US\ respectivament

Arranquem el Group Policy Management o Administración de directivas de grupo :

Anem a Administración de directivas de grupo/Bosque:xxxxx.local/Dominios/xxxxx.local/Objetos de directiva de grupo

Aqui polsem amb el botó dret i li donem a “NUEVO”

Li donem un nom descriptiu a la GPO

Ara li donem amb botó dret sobre la GPO que acabem de fer i li donem a editar:

Se’ns obre la finestra del “Editor de administración de directivas de grupo”. Anem a Directiva GPOXXXXX/Configuración de usuario/Directivas/Plantillas administrativas on podem veure que hi ha noves entrades: Google, Mozilla, Microsfot Edge, etc. Només ens cal entrar i manipular el que volem fer en cada grup. En aquest cas per exemple anem a Google/Google Chorme/Inicio,Página principal…/Acción al iniciar i URL que se deben abrir al inicio.

Polsem botó dret i editar. Seleccionem “Habilitar” i més avall seleccionem l’opció dessitjada, per exemple, “Abrir una lista de URLs”

Anem a l’altre opció: “URL que se deben abrir al inicio” i fem també “habilitar” i a sota “Mostrar” i a la nova finestra afegim totes les pestanyes que volem que s’obrin al obrir el navegador.

Ara només cal repetir el mateix pel EDGE i pel Firefox. Un cop fetes totes les configuracions, tanquem el programa “Editor de administración de directivas de grupo” (es queda guardat automaticament). Només ens cal copiar/arrossegar la directiva a la Unitat organitzativa que volem que afecti o a tot el domini XXX.local.

Ens demanarà confirmació. Acceptem que volem vincular la GPO al domini/Unitat Organitzativa i ja està.

Per activar inmediatament la directiva, en els pc’s cal obrir una finestra de “CMD” com administrador i escrire:

gpupdate /force

Per saber si la GPO està activa en un pc executem aquesta ordre en el “CMD”:

gpresult /r

I comprovar que apareix en el texte la nostre directiva funcionant i activada: