Windows

Windows, qualsevol versió

Llista de Consoles .MSC de Windows.

Els arxius amb extensió .MSC són “consoles” o “programes” que serveixen per configurar certs aspectes de Windows i ens són molt útils i n’hi ha molts.