Llista de Consoles .MSC de Windows.

Els arxius amb extensió .MSC són “consoles” o “programes” que serveixen per configurar certs aspectes de Windows i ens són molt útils i n’hi ha molts.

A continuació hi ha la llista de comandaments que ens obren les diferents consoles a Windows. Algunes consoles només estan disponibles a Windows Server i en algunes versions només.

Per defecte els arxius .msc estan a Windows\System32.
Podem executar qualsevol arxiu .msc polsant Windows-R, escrivint el nom de l’arxiu msc i l’extensió i polsant la tecla Enter del teclat. Ex: perfmon.msc

Llista de fitxers MSC per qualsevol Windows

.MSC file
ConsoleDescription
azman.msc Authorization Manager Manage Authorization Stores
certlm.msc Certificates Local Computer Loads the list of certificates of the local computer.
certmgr.msc Certificates Loads the list of certificates of the user
comexp.msc Component Services Loads Component Services, Event Viewer, and Services.
compmgmt.msc Computer Management Includes System Tools (Task Scheduler, Event Viewer, Shared Folders, Local Users and Groups, Performance and Device Manager), Storage (Disk Management), and Services and Applications (Services and WMI Control)
devmgmt.msc Device Manager Opens the Device Manager to manage hardware and devices.
devmoderunasuserconfig.msc User Manager Complete customization of the start menu items and the taskbar.
diskmgmt.msc Disk Management Opens Disk Management to administrate connected storage devices.
eventvwr.msc Event Viewer Opens the Event Viewer which displays operating system, software, and hardware events.
fsmgmt.msc Shared Folders Loads the list of shared folders, sessions, and open files
gpedit.msc Group Policy Editor Loads the Group Policy Editor to manage system policies
lusrmgr.msc Local Users and Groups Interface to manage local users and user groups.
perfmon.msc Performance Monitor Loads the Windows Performance Monitor
printmanagement.msc Print Management Manage printers.
rsop.msc Resultant Set of Policies List policies, full results only available through command line tool gpresult
secpol.msc Local Security Policy Loads policies such as account policies, public key policies, or advanced audit policy configuration
services.msc Services Manager Loads the list of installed services to manage them.
taskschd.msc Task Scheduler Loads the Task Scheduler to manage tasks
tpm.msc Trusted Platform Module Management Manage the TPM on the local device.
wf.msc Windows Firewall Starts Windows Firewall with Advanced Security.
wmimgmt.msc WMI Management Configure and Control the Windows Management Instrumentation Service.


Llista de fitxers MSC per Windows Server

.MSC file
Description
adfs.mscActive Directory Federation Services
AdRmsAdmin.mscActive Directory Rights Management Services
adsiedit.mscADSI Edit
certim.mscLocal Computer Certificates
certsrv.mscCertification Authority
certtmpl.mscCertification Templates
ciadv.mscIndexing Service
cluadmin.mscFailover Cluster Manager
da6to4.mscNetwork Interfaces Performance Monitor
daihttps.mscHTTPS Traffic Performance Monitor
daipsecdos.mscIPSec Performance Monitor
daisatapmscISATAP Performance Monitor
dfsmgmt.mscDFS Management
dhcpmgmt.mscDHCP Management
dnsmgmt.mscDNS Manager
domain.mscActive Directory Domains and Trust
dsa.mscActive Directory Users and Computers.
dssite.mscActive Directory Sites and Services
fsrm.mscFile Server Resource Manager
fxsadmin.mscMicrosoft Fax Service Manager
gpmc.mscGroup Policy Management
gpme.mscGroup Policy Mangement Editor
gptedit.mscGroup Policy Starter GPO Editor
hcscfg.mscHealth Registration Authority
idmumgmt.mscMicrosoft Identity Management for Unix
iis.mscInternet Information Services Manager
iis6.mscInternet Information Services Manager 6.0
lsdiag.mscRD Licensing Diagnoser
napclcfg.mscNAP Client Configuration
mfsmgmt.mscServices for Network File System
nps.mscNetwork Policy Server
ocsp.mscOnline Responder
pkiview.mscEnterprise PKI
remoteprograms.mscRemoteApp Manager
rrasmgmt.mscRouting and Remote Access
sanmmc.mscStorage Manager for SANs
sbmgr.mscRemote Desktop Connection Manager
scanmanagement.mscScan Management
servermanager.mscServer Manager
storagemgmt.mscShare and Storage Management
storexpl.mscStorage Explorer
tapimgmt.mscTelephony
tsadmin.mscRemote Desktop Services Manager
tsconfig.mscRemote Desktop Session Host Configuration
tsgateway.mscRD Gateway Manager
tsmmc.mscRemote Desktops
virtmgmt.mscHyper-V Manager
wbadmin.mscWindows Server Backup
Wdsmgmt-mscWindows Deployment Services
winsmgmt.mscWINS
wbiadmin.mscWindows Server Backup
wsrm.mscWindows System Resource Manager
wsus.mscUpdate Services